Oblastní charita Třebíč

Platby za služby

 


Zdravotní část:
Domácí hospic sv. Zdislavy vzhledem k nedořešené legislativní situaci je odkázán také na granty a dary od sponzorů a dárců. Služba mobilních hospiců jako integrovaná lékařsko-ošetřovatelsko-sociální péče není v zákoně zakotvena. Část péče pokryjí finance z dotace Kraje Vysočina a města Třebíč. Malou část financí získáváme od jednotlivých měst, záleží na jejich ochotě. Zdravotní pojišťovny hradí jen část práce zdravotní sestry v domácím prostředí, práce lékařů v domácím prostředí není pojišťovnou hrazena vůbec. Den komplexní péče o jednoho pacienta stojí nyní cca 1 400 - 1900 Kč.  Pacient přispívá částkou 50 Kč za den.

Sociální část:
Platba za odlehčovací službu Domácího hospice sv. Zdislavy souvisí se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 k tomuto zákonu. Úhrada je stanovena na 130 Kč/hodinu v případě, že je využito do 50 hodin v měsíci. Nad 50 hodin v měsíci je částka stanovena na 110 Kč/hodinu.
Odlehčovací služba zajišťuje pomoc pečovatelek.

Kompenzační pomůcky:
Pacienti domácího hospice mohou také využít služby Půjčovny kompenzačních pomůcek. Pomůcky jsou zpoplatněné dle Ceníku.