Oblastní charita Třebíč

Nejčastější dotazy

 


Nejčastější dotazy
Nabízíme vám odpovědi na některé otázky, na které nejčastěji hledají lidé odpověď:

Jaký je rozdíl mezi domácím hospicem a agenturou domácí péče?
Domácí hospic poskytuje specializovanou paliativní péči výhradně pacientům, kteří jsou na konci života a umírají. Většinou jsou to pacienti, kteří mají komplikované symptomy a bez této péče by museli být na akutních lůžkách nemocnic. Domácí hospic nabízí služby multidisciplinárního týmu vždy včetně lékaře-specialisty, který je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Agentura homecare poskytuje většinou služby zdravotních sester a spolupracuje s praktickým lékařem. V péči má různé pacienty, tedy i pacienty umírající, kteří nepotřebují specializovanou, ale pouze obecnou paliativní péči.

Jaký je rozdíl mezi lůžkovým hospicem a domácím (také se používá termín mobilní)?
Domácí hospic nemá lůžka, vychází z přesvědčení, že pro člověka je nejlepší být na konci života doma. Členové týmu chodí domů k pacientům. Lůžkový hospic nabízí péči těm, kteří z nějakého důvodu doma být nemohou nebo nechtějí.

Co dělá lékař v domácím hospici?
Lékař pacienta přijímá do péče, vede jeho léčbu a je k dispozici pacientovi vždy, kdy je třeba zhodnotit, změnit či nově nastavit léčbu. Pacient tak nemusí ani při větším zhoršení stavu být převážen do nemocnice. Lékař spolupracuje s ostatními členy týmu a navrhuje a doporučuje četnost lékařských vizit a sesterských návštěv.

Příbuzní většinou ale chtějí svého blízkého chránit, nebrat mu naději…
Ano, myslí to většinou dobře, ale většinou se tento postup zcela míjí účinkem. Dávat naději a budovat důvěru tam, kde jsou zamlčovány zcela zásadní informace, není podle našich dlouholetých zkušeností dobré. Rodina se velmi často mýlí: téměř každý člověk, který se blíží konci života, to ví či nějak tuší, a pokud mu neříkáme pravdu, podporujeme jeho smutek a osamělost. Samozřejmě, že sdělování musí být vždy velmi citlivé a postupné, aby mu nemocný porozuměl a pochopil je.

Co když si nepřeje nic vědět sám nemocný?
Je vždy potřeba respektovat přání nemocného. Často je to ale tak, že nemocný si závažnost situace dobře uvědomuje a je pro něho těžké o tom s někým hovořit. Je potřeba být trpělivý a pomoci nemocnému se otevřít. Nemusí to být vždy rodina, se kterou o těchto věcech hovoří. Často se o těchto nejzávažnějších věcech hovoří v náznacích, je nutné být připraven na to, že hovor se na toto téma stočí.

Probíhá návštěva zdravotních sester a lékaře každý den?
Potřeba návštěv zdravotnického personálu je u každého pacienta jiná. Záleží velmi na představě pacienta, rodiny a také především na zdravotním stavu pacienta. Jestliže si rodina nepřeje časté návštěvy lékaře, lékař je rodinou i zdravotní sestrou průběžně o zdravotním stavu pacienta informován. Vše se děje tak, aby nebyl ohrožený zdravotní stav nemocného a aby rodina mohla dále žít co nejvíce podle svých zvyklostí.

K čemu přesně slouží pohotovostní číslo?
Podle zkušeností víme, že zdravotní stav, především onkologicky nemocných pacientů, je velmi proměnlivý a často neočekávaný. Pro tuto příležitost slouží pohotovostní číslo, na které se rodina dovolá vždy, kdy si se situací neví rady a potřebuje odbornou pomoc.