Oblastní charita Třebíč

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

 


Domácí hospic sv. Zdislavy poskytuje své služby na Třebíčsku.

Domácí hospicová služba je určena nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat. Hospicová péče se zabývá člověkem v jeho celistvosti a klade si za cíl pomáhat naplnit všechny jeho potřeby – fyzické, emocionální, sociální i spirituální. Zaměstnanci pracují v rámci multidisciplinárního týmu, který poskytuje péči na základě individuálních potřeb a osobních přání.

K ukončení služby domácí hospicové péče nedochází odchodem člověka ze života, ale nabízí podporu blízkým i v době truchlení.