Oblastní charita Třebíč

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

 


Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč
Domácí hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytovaná těm, kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat. Služba je poskytována na území třebíčska. 
Jestliže se nacházíte v situaci, kdy je Váš blízký velmi vážně nemocný, můžete se na nás obrátit. My si s Vámi domluvíme schůzku, na které Vám předáme další informace. Zároveň nabízíme možnost popovídat si o nejistotě, obavách, které vážná nemoc přináší. 
Naše zdravotně – sociální domácí hospicová péče pomáhá 24 hodin 7 dní v týdnu. Pacienta přijímá náš lékař, nastavuje plán péče a přijetí je i na základě souhlasu praktického lékaře pacienta. Jestliže je pacient do naší péče lékaři doporučen a vy vyhodnotíte naši službu jako přínosnou, dochází k podpisu smlouvy. Dle ordinace našeho lékaře a vašeho souhlasu se nastavuje četnost návštěv zdravotních sester, a i četnost lékařských vizit. Vše vychází ze zdravotního stavu vašeho blízkého. Zdravotní stav se může zhoršovat, ale i zlepšovat, a na tyto změny reaguje jak plán péče, tak četnost návštěv.
Služba není bezplatná, bezplatné jsou návštěvy sester a lékařů. Pacient hradí pomoc pečovatelek, jestliže se pro jejich pomoc rozhodne (130 Kč za hodinu), dále hradí poplatek za každý den platnosti podepsané smlouvy ve výši 100 Kč. Zpoplatněné jsou i kompenzační pomůcky a jejich dovoz k vám domů, jestliže odvoz využijete.
Požadavek je na přítomnost dospělé osoby u nemocného.


Balíček služeb:

Domácí hospic nabízí služby, které můžete využívat po podpisu smlouvy podle vlastních představ a potřeb. Jste ti, kteří s našim týmem velmi pečlivě nastavují zdravotně – ošetřovatelský a pečovatelský plán péče. 

Po podpisu smlouvy dostáváte pohotovostní telefonní číslo, na které se vždy dovoláte a můžete s námi konzultovat akutní potíže vašeho blízkého. 

Péče je poskytována prostřednictvím multidisciplinárního týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pečovatelky, koordinátor, pracovník zajišťující psychoterapeutickou podporu, pracovník zajišťující spirituální podporu a další odborníci dle potřeby. Lékař je přítomen v týmu, řídí plán péče. Systém práce je možné srovnat s oddělením v nemocnici. Proto hovoříme o domácí hospitalizaci, protože nemocný člověk dostává péči, jako kdyby byl hospitalizován v nemocnici. 

Součástí nabízené péče je i podpora a pomoc sociální služby, v Kraji Vysočina se jedná o Odlehčovací službu dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Odlehčovací služba vám umožňuje nezbytný odpočinek, dle potřeby vás mohou zastoupit velmi zkušené pečovatelky.

Doporučujeme zapůjčení kompenzačních pomůcek, především polohovacího lůžka, v případě indikace lékaře přístroj na podporu dýchání (oxygenerátor), využívána je i mobilní koupací vana. Koupání v mobilní vaně provádějí pečovatelky.
KONTAKT:

Adresa: Generála Sochora 705/3, 674 01 Třebíč 

Vedoucí: 
Mgr. Eva Vráblová, tel. 734 435 207, eva.vrablova@trebic.charita.cz

Koordinátor zdravotně-sociální péče: 
Bc. Eva Hanáková, tel.  733 670 166, eva.hanakova@trebic.charita.cz

Vrchní sestra:
Jana Fialová, tel. 733 676 676, jana.fialova@trebic.charita.cz

web: http://www.domacihospictrebic.cz/cze/