Oblastní charita Třebíč

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

 


Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč
Oblastní charita Třebíč je v našem okrese velký zaměstnavatel. V charitě pracuje okolo 200 zaměstnanců, kteří poskytují 23 typů služeb. Jedná se o zdravotně sociální služby poskytované v zařízeních nebo v domácím prostředí. Jednou z těchto služeb je i Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč.

Posláním domácí hospice sv. Zdislavy je pomáhat nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat. Rodinní příslušníci nebo jiní pečující mohou být unaveni z nepřetržitě poskytované pomoci, proto součástí hospicové péče je možnost využit odlehčovací službu. Ta nabízí blízkým možnost odpočinku tím, že péči o jejich blízkého na určitý čas převezme a pomáhá nemocnému např. s osobní hygienou, podáním jídla apod.

Pro rodinu je někdy velmi těžké si představit, jak doprovázení doma zvládnou.
Snažíme se proto být oporou po odborné i lidské stránce jak pacientovi, tak i rodině. Ze zkušenosti víme, že i v domácím prostředí je možné dobře zvládnout bolest i jiné symptomy, které jsou s nemocí spojeny. Proto naše nabídka pomoci zahrnuje péči o pacienta v oblasti zdravotní, sociální, duchovní i duševní. Každý nemocný si z naší nabídky může vybrat to, co si přeje. Vždy je ale využita zdravotní péče. Na základě získané důvěry si rodina často vyžádá pomoc pečovatelek. Podpora psychoterapeuta je využívána taktéž.

Domácí hospic sv. Zdislavy se výrazně proměnil na zdravotně sociální službu v roce 2014, kdy vedoucí, Mgr. Eva Vráblová, přizvala ke spolupráci primáře MUDr. Ladislava Kabelku, PhD. Od té doby byla nastartována spolupráce s dalšími lékaři, z toho i s jedním zubním lékařem. V týmu pracuje cca 9 zdravotních sester a další sociální pracovníci a pracovníci  sociálních službách - pečovatelé. Dalším členem týmu je psychoterapeut a pastorační asistent. Péči zajišťujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Spolupráce s pacientem a rodinou vzniká na jejich žádost, na žádost praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře. Vždy je velmi důležitá spolupráce s praktickým lékařem.

Rodina s podpisem smlouvy dostává pohotovostní číslo, na které se dovolá vždy a může s námi konzultovat případné problémy a obavy.

Do rodiny přijíždí hospicový lékař na pravidelné vizity. Při zhoršení zdravotního stavu lékař přijede v kteroukoliv denní i noční dobu. Děje se tak vždy po konzultaci se zdravotní sestrou, která do rodiny vyjíždí první a situaci telefonicky konzultuje se sloužícím hospicovým lékařem.

Zdravotní sestry navštěvují nemocného každý den. Denní návštěvy ale nejsou podmínkou, vždy záleží na individuální domluvě a zdravotním stavu člověka.

Ze strany rodiny očekáváme, že pokud je to jen trochu možné, využije polohovací elektrické lůžko a další potřebné kompenzační pomůcky a přizpůsobí domácí prostor. Podle vyjádření lékařů se snažíme u pacienta doma vytvářet malou nemocnici. Je nutné, aby se pacientovi dostalo stejné zdravotní péče jako v nemocnici.

Na závěr ještě jedna informace: Do našeho týmu rádi přijmeme lékaře/lékařku.
Mgr. Eva Vráblová, vedoucí – kontakt eva.vrablova@trebic.charita.cz, 734 435 207