Oblastní charita Třebíč

Kontakty

Domácí hospic sv. Zdislavy
Gen. Sochora 705
674 01 Třebíč
Česká republika

IČ:
DIČ:
44990260
CZ44990260

Banka:
Účet:
Česká spořitelna - var. symbol 628
1520431319/0800 

Vedení hospice

Mgr. Eva Vráblová

Vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy

gsm:
e-mail:
 

MUDr. Ladislav Kabelka PhD.

Primář Domácího hospice sv. Zdislavy

e-mail:
 
 


Základní informace o hospicové péči – zavedení péče

Jana Fialová

Vrchní sestra Domácího hospice sv. Zdislavy

gsm:
e-mail:
 

Bc. Eva Hanáková

Koordinátor Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Zdislavy

gsm:
e-mail:
 

Bc. Blanka Trnková

Asistentka

gsm:
e-mail:
 

Alena Hanáková DiS.

Sociální pracovnice

gsm:
e-mail:
 

Soňa Procházková

Administrativní pracovnice

gsm:
e-mail:
 

Alena Škarabelová

Kodérka

 

Lenka Klinerová

Koordinátor půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek

tel.:
gsm:
e-mail:
568 420 002
735 159 678
pujcovna@trebic.charita.cz
 
 


Lékaři

MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D.

odborný poradce Domácího hospice sv. Zdislavy (geriatr, paliatr, internista; předseda České společnosti paliativní medicíny)

e-mail:
 

MUDr. Eva Kučerová

Lékařka

e-mail:
 

MUDr. Nabil Ahmedie

Lékař

 

MUDr. Adéla Lavičková

Lékařka

e-mail:
 

Mudr. Jiří Zemánek

Lékař

e-mail:
 

MUDr. Zlata Dočkalová

Lékařka

gsm:
e-mail:
731 452 925 (v čase služby)
Zlata.dockalova@trebic.charita.cz
 

Mudr. Věra Pospíšilová

Lékařka

 
 


Zdravotní sestry

Zdislava Vaňousová

staniční sestra

gsm:
e-mail:
 

Marie Lysá

Zdravotní sestra

gsm:
e-mail:
 

Jana Kloboučkováe-mail:
 

Mgr. Zdislava Dostálováe-mail:
 

Helena Šromová

Zdravotní sestra

gsm:
e-mail:
 

Mgr. Pavlína Baráková

Zdravotní sestra

gsm:
e-mail:
 

Kristýna Weisová Dis.tel.:
e-mail:
 

Lenka Škárková

Zdravotní sestra

gsm:
e-mail:
 

Bc. Ludmila Holíková

zdravotní sestra

e-mail:
 

Michaela Nerádová

Zdravotní sestra

e-mail:
 
 


Pečovatelky

Jana Lipusová

Pečovatelka

gsm:
731 452 923
 

Pavla Vinklerová

Pečovatelka

gsm:
730 194 637
 

Eva Kujalová

Pečovatelky

gsm:
774 654 051
 

Iveta Slatinská

Pečovatelka

gsm:
739 390 940
 

Eva Kujalová ml.

Pečovatelka