Oblastní charita Třebíč

Workshop – dětská paliativní péče a její právní aspekty

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč uspořádal workshop na téma dětská paliativní péče, právní aspekty při jejím poskytování a vysvětlení tzv. předem vysloveného přání. Přednášejícími byly ředitelka Mobilního hospice Ondrášek z Ostravy Bc. Bronislava Husovská a právník se zaměřením na zdravotní právo Mgr. Barbora Vráblová.     
„Specifika doprovázení dětí nejsou jen v obrovské zátěži na rodinu a všechny zapojené, ale i ve zdravotní péči a právních aspektech a bohužel se s nimi setkáváme v naší praxi čím dál častěji,“ osvětlila důvod semináře Eva Vráblová za pořadatele. Setkání bylo určeno profesionálům z řad zdravotních sester, pečovatelek a dalších pracovníků zapojených do hospicové péče. Vedle praktických informací přineslo i živou diskuzi na téma vyrovnání se s doprovázením a odchodem dětí. „Shodly jsme se, že se dokážeme jen velmi těžko v těchto chvílích oprostit od faktu, že jsme také matky. Uvědomujme si, že jsme vystaveny tomuto riziku a hledání způsobu jak se vyrovnat s touto neuvěřitelně těžkou realitou bylo jedním z cílů setkání,“ doplnila ryze lidský pohled Eva Vráblová, vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy.

7. 9. 2016