Oblastní charita Třebíč

Vzácná návštěva

Domácí hospic sv. Zdislavy navštívila vzácná návštěva, paní ředitelky Martina Břeňová a její kolegyně Libuše Tomolova. Zastupují významný Nadační fond Avast a s námi se setkaly, aby se dozvěděly něco více o naší práci a organizaci. Pro nás to bylo velmi hezké a zajímavé setkání. Obě dámy se prostřednictvím tohoto fondu problematice umírání věnují a mají možnost i některé projekty finančně podpořit. 

Společnost Avast začala před mnoha lety vyvíjet první antivirové programy, které mají za úkol chránit bezpečnost dat a počítačů, a tím pomáhá chránit téměř půl miliardy uživatelů po celém světě. Nadační fond Avast, který vznikl před šesti lety, na tyto hodnoty navázal. Pomáhá lidem s různými problémy tak, aby se jejich život stal kvalitnějším, aby se o něm mohli svobodně rozhodovat a mohli být součástí komunity, která se navzájem podporuje.

V programech se především zaměřují na systémovou podporu péče v období na konci života a podporu rodin s dítětem s postižením. Začátek a konec života, tedy dvě fáze života, které považujeme za velmi důležité. Spolupracují s vybranými odborníky, naslouchají reálným potřebám a důvěřují těm, kteří se samotným tématům dlouhodobě profesionálně věnují.