Oblastní charita Třebíč

Volnočasový klub Archa zavítal do Domovinky

Obyvatelé domů s pečovatelskou službou v Třebíči měli v uplynulých dvou měsících možnost podniknout sice malý, ale o to více zajímavý výlet. Zájemcům z řad seniorů byla prostřednictvím Volnočasového klubu Archa nabídnuta možnost podívat se do jiného zřízení Oblastní charity Třebíč, a sice do Domovinky, denního stacionáře pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

U každého domu s pečovatelskou službou tak v domluvený den postávala skupinka výletníků a čekala na smluvený odvoz do Domovinky. Tam je čekalo velmi vřelé přijetí od pracovníků i pravidelných návštěvníků Domovinky. Následovala podrobná prohlídka zařízení, ukázka místností, představení celého chodu Domovinky a programů, které zájemcům stacionář nabízí. Senioři z DPS mohli obdivovat krásné výrobky a mohli se zapojit do aktuálního programu dne. Nejpříjemnější ale bezesporu bylo společné posezení u kávy a dobrého občerstvení, doplněné povídáním o nejrůznějších radostech i starostech. Po příjemném dni se pak obyvatelé DPS s Domovinkou rozloučili a vydali se zpět do svých domovů. Někteří si odnesli na památku i hezký suvenýr vyrobený v Domovince. Všichni však odcházeli s úsměvem na rtech a hřejivým pocitem uvnitř z krásně prožitého dne a setkání s milými lidmi.

Charitní pečovatelská služba Třebíč a Volnočasový klub Archa proto touto cestou velmi děkuje Domovince za spolupráci a realizaci společných setkání. Obyvatelé domů s pečovatelskou službou se již nyní těší na další společné akce.

(24. 5. 2017)