Oblastní charita Třebíč

Veletrh sociálních služeb v Třebíči

Ve středu 14. 6. 2017 se v Třebíči na Karlově náměstí konal Veletrh sociálních služeb. Na této akci se představovali poskytovatelé sociálních služeb v regionu. Z Oblastní charity Třebíč se ho zúčastnily i terénní služby domácí péče. Ve stánku mohli lidé získat bližší informace o Charitní pečovatelské službě Třebíč, Osobní asistenci a Domácím hospici sv. Zdislavy. Zájem o tyto služby je stále velký po celém regionu. Během dne se u stánku zastavilo mnoho lidí. Někteří z nich uvedli, že jsou velmi rádi, že tyto služby existují, ale že se o ně začali zajímat až v době, kdy je začali ve své rodině potřebovat. Kromě informací a letáků s kontakty si příchozí mohli zakoupit i výrobky Volnočasového klubu Archa -  ručně tištěné ubrusy, na jejichž výrobě se podílí senioři v domech s pečovatelskou službou. Nákupem tak podpořili volnočasové aktivity pro seniory v domech s pečovatelskou službou, které zaštiťuje Charitní pečovatelská služba Třebíč.

(16.  6. 2017)