Oblastní charita Třebíč

Tříkrálová sbírka 2017

Pro úspěch Tříkrálové sbírky Oblastní charity Třebíč děláme maximum. Zapojili jsme se do slavnostního zahájení, organizujeme vlastní koledníky, sami koledujeme a podporuje ty, kteří navštěvují spřátelené firmy a společnosti. Otevřete si zprávu a prohlédněte si pestrou fotogalerii.
(9. 1. 2017)