Oblastní charita Třebíč

Svátek MDŽ

V klubu Archa jsme 7. března společně oslavily na DPS Fr. Hrubína svátek MDŽ. Hezké dopoledne nám zpestřily děti z MŠ Benešova svým vystoupením. Obyvatelky si pro děti na oplátku připravili malé pohoštění, které bylo sladkou tečkou svátečního dne. Další setkání s příznivci klubu Archa a dětí z MŠ Benešova proběhlo na DPS Myslbekova, kde jsme si společně vyrobili dekorační kraslice. Každý si svůj výrobek odnesl domů jako vzpomínku na společně strávené chvíle.