Oblastní charita Třebíč

Stávková pohotovost na podporu domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče vznikala po revoluci, charity v roce 1991 podepsaly smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Do současné doby se vytvořila velmi kvalitní sít domácí zdravotní péče, která např. v naší službě pomáhá až 400 pacientům měsíčně a pracuje v ní na Třebíčskuj 21 zdravotních sester. Poskytování zdravotní péče doma je trend, který umožňuje pacientům zůstávat doma i přes jejich obtíže, s jejich blízkými. Často až do konce života. A právě tato forma služeb je teď v ohrožení kvůli zdravotním pojišťovnám. V extrémním případě hrozí až její likvidace. Pojišťovny totiž proplácejí jen část výkonů, které zdravotníci provedou.
Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji. A poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už mnoho let zdravotní pojišťovny k poskytovatelům domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. Nespravedlivě regulovaný systém úhrad domácí zdravotní péče tak stahuje mzdu zdravotní sestřičky hluboko pod celostátní průměr. Ale nejen to, uvádí do chronicky tíživé finanční situace i organizace, které tuto domácí zdravotní péči poskytují.
Také je potřeba říci, že my si pacienty nevybíráme a neurčujeme si ani, jaké výkony máme provést, ty nám stanovuje ošetřující lékař pacienta. A zákon nás zavazuje provést všechny naordinované úkony.

Touto formou protestu hovoříme nejen za náš, ale i za pacienty a jejich rodiny, kteří i díky nám mohou zůstávat doma a nemusí být převáženi do nemocnice. Nechceme se vrátit do situace před revolucí, kdy domácí zdravotní péče v takovéto nebyla. Dnes je i jiná situace, lůžka v nemocnicích jsou přetížena a lidé bez pomoci zdravotních sester jen stěží situaci se zdravotními komplikacemi doma zvládnou. Také pro rodiny pacientů, které se o své blízké chtějí starat, je to nenahraditelná pomoc.

Stávková pohotovost, do níž se vedle Charity Česká republika zapojily i Asociace domácí péče, Česká asociace sester – Sekce domácí péče a odborná společnost Gratia Futurum 913 trvá už od srpna 2018.

Pro stát a zdravotní pojišťovny se jedná o nejlevnější variantu oproti umístění pacientů v nemocnicích nebo lůžkových zařízeních dlouhodobé péče. S ministrem zdravotnictví i zástupci zdravotních pojišťoven jsme za poslední rok absolvovali 7 jednání. Žádný z našich požadavků zatím nebyl splněn.

V Charitě ČR pracuje 836 sester a pomáhá 37 400 pacientům ročně.


Co mašle znamená: Červená mašle je symbolem našeho svázání s pacienty, kterým poskytujeme péči, ale i to, že při tom máme v současné situaci svázané ruce. Červená mašle také připomíná srdce. Samotná barva se váže nejen k charitním barvám, ale je i symbolem lásky nebo krve. Stuha může symbolizovat i jakousi pomyslnou červenou linii, která byla překročena.