Oblastní charita Třebíč

Společnost OSC podpořila domácí hospic

Společnost OSC a.s. předala Domácímu hospici sv. Zdislavy Třebíč finanční dar ve výši 150.000 Kč. Navázala tak na loňský příspěvek 50.000 korun, kterým chtěla vyjádřit uznání za práci zaměstnanců hospice a přístup ke klientům. Setkání se zúčastnili za Oblastní charitu Třebíč zástupci hospice a ředitel Petr Jašek s MUDr. Ladislavem Kabelkou a za štědrého dárce předseda představenstva Jindřich Kysela a paní Šárka Moulisová.    
Představitelé OSC. a. s. měli velký zájem o detailní informace k přípravě krajské koncepce zajištění paliativní péče a ocenili systematický a konstruktivní přístup třebíčského hospice. Jindřich Kysela pak dar okomentoval: „ Když člověk umřít musí, je dobré, že umře doma. Vidím ve vlastní rodině obrovský rozdíl, když můj děda ráno zašel v 72 letech do práce a večer si lehl s tím, že se necítí dobře a zemřel.   Zatím co babička mé ženy zemřela na rakovinu, kdy už bylo zcela zřejmé, že není možnosti na vyléčení, ale ještě dopoledne jí dělali náročné a zatěžující vyšetření v nemocnici, kde večer skonala.“ Společnost navýšila oproti loňskému roku i proto, že cítí, že je důležité pomoci takto zaměřenému subjektu, ve chvíli kdy se „rodí“ koncepční řešení a nedostatečná podpora by mohla existenčně hospic ohrozit.
Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč, pak vyjádřil nadšení nad přístupem a globální znalostí problematiky paliativní péče, když zaměření společnosti OOSC je zcela jiné. Pan Kysela a MUDr. Kabelka se pak domluvili na předávání informací o přípravných pracích koncepce a vývoje podpory paliativní péče, aby mohli zástupci OSC případně zvážit svoji další pomoc a to nejen na finanční úrovni.  
Na samotný závěr osladila zástupkyně Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč Jana Fialová život dárců z OSC malým dárkem, domácí marmeládou a pečeným čajem „z kuchyně“ charitní Domovinky.  Za finanční, ale i morální podporu jsme velmi vděční a skutečně si vážíme zájmu o informace a hloubky zasvěcení do problematiky, to považujeme skutečně za výjimečné,“ uzavřel setkání ředitel Petr Jašek.