Oblastní charita Třebíč

Pozvánka Volnočasového klubu Archa

Pozvánka Volnočasového klubu Archa  - květen 2018

V domech s pečovatelskou službou v Třebíči pořádá Volnočasový klub ARCHA v květnu ty to aktivity:

16. 5. Vltavínská  - Přednáška MěK Třebíč Charlie Chaplin

23. 5. Koutkova  - Přednáška MěK Třebíč Vladimír Menšík

Začátek vždy od 13 hodin.

 

V Hrotovicích proběhne

15. 5. od 11 hodin Cvičíme s Mavi

29. 5. od 14 hodin Cvičíme s Mavi

ve společenské místnosti domu s pečovatelskou službou.

 

Zveme nejen obyvatele domů s pečovatelskou službou, ale i ostatní seniory, kteří nechtějí být sami doma a rádi by přišli mezi nás.

Kontakt: Charitní pečovatelská služba Třebíč, Lenka Chalupová, tel. 739 390 937