Oblastní charita Třebíč

Pozvánka na akce Volnočasového klubu Archa pořádané v červenci 2017

V uvedených domech s pečovatelskou službou v Třebíči pořádá Volnočasový klub Archa v měsíci červenci tyto aktivity:
  • Přednáška Občanské poradny Třebíč  - 12. 7. v DPS Vltavínská
  • Canisterapie – 19. 7. v DPS Koutkova
  • Hrajeme kuželky – 26. 7. DPS Fr. Hrubína
Začátky akcí vždy ve 13 hodin.

V domech s pečovatelskou službou v Třebíči pořádá Volnočasový klub Archa v měsíci srpnu tyto aktivity:
Přednáška Městské knihovny Třebíč:
  • 2. 8. v DPS Myslbekova
  • 9. 8. v DPS Vltavínská
  • 16. 8. v DPS Koutkova
  • 23. 8. v DPS Fr. Hrubína
  • Hrajeme kuželky – 30. 8. DPS Myslbekova
Začátky akcí vždy ve 13 h.

Zveme nejen obyvatele domů s pečovatelskou službou, ale i ostatní seniory, kteří nechtějí být sami doma a rádi by přišli mezi nás.
Kontakt: Lenka Chalupová, tel. 739 390 937

(27. 6. 2017)