Oblastní charita Třebíč

Oblastní charita Třebíč spočítala výsledky Tříkrálové sbírky 2019

19. ročník Tříkrálové sbírky pořádala na území celé České republiky od 1. – 14. 1. 2019 Charita ČR. Oblastní charita Třebíč do ní zapojila v třebíčském okrese opět kolem 1 700 dobrovolníků, kteří obešli domácnosti ve 215 městech, obcích a osadách. Ke sbírce bylo zapečetěno 514 pokladniček. 
Výsledky v Oblastní charitě Třebíč přinesly velkou radost. Výtěžek sbírky je 2 829 622 Kč, a to je o 153 586 Kč víc než v předchozím roce, kdy se vybralo 2 676 036 Kč. 
Ve městě Třebíči a přilehlých obcích sbírka vynesla 513 004 Kč, tj. také nárůst vzhledem k r. 2018, o 31 029 Kč. 

ZAJÍMAVOSTI
„Letos se nakonec město Třebíč podařilo obsadit koledníky poměrně dobře. Zapojili se noví pomocníci, přidal se další oddíl skautů, maminky či tatínci s dětmi, na mnoha místech koledovala i řada charitních pracovníků,“ konstatuje koordinátorka sbírky Martina Veselá.  
Velmi obětavá byla opět skupinka rodiny Čapkových a Pudilových, která obešla 23 třebíčských ulic. Klobouk dolů před takovým výkonem! Sbírala postupně do 7 pokladniček, které dohromady vážily 16,85 kg. Nejtěžší z nich vážila 3,1 kg. A bylo v nich celkem úžasných 73 702 Kč. 
Nepřetržitě, po celých 18 let se do sbírky zapojuje skautská vedoucí Jaroslava Hlinková se svým skautským dorostem. Letos ve čtyřech pokladničkách přinesli 60 038 Kč. V tomto roce se přihlásil ke koledování i další skautský oddíl, který nasbíral 11 313 Kč. Díky skautům přibyla do sbírky částka 71 351 Kč. „Jsme rádi, že můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují,“ skromně k těmto výsledkům podotýká skautská vedoucí. 
„Letos při koledování byla zima, boty nám rozmáčel tající sníh a studený vítr zalézal i pod kostýmy. Byli jsme vděční za horký čaj , který nám nabídli dobří lidé,“ vzpomíná jedna z dobrovolnic. 
„Lidé nás často vítali s úsměvem a nejedni již měli nachystaný příspěvek v ruce, z čehož bylo vidět, že naši návštěvu očekávali. Těm, kteří nás přijali, jsme s radostí zazpívali a na dveře zviditelnili přítomnost požehnání tomu obydlí i jeho obyvatelům na nový rok,“  shrnuje letošní dojmy další kolednice. 

DOPROVODNÉ AKTIVITY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Tříkrálová sbírka se mnohde stala milou a očekávanou tradicí se „Třemi králi“ v kostýmech, se zpěvem koled. Spojuje lidi ochotné přispět potřebným lidem.
V městě Třebíči slavnostně sbírku zahájil příchod tří králů na Karlovo náměstí 3. 1. 2019, které přivítal nový starosta města Pavel Pacal, třebíčský děkan Jiří Dobeš udělil sbírce, koledníkům i městu požehnání. „Velmi působivé bylo vánoční pásmo dětí ze ZŠ Václavské náměstí připravené pod vedením p. učitelky Tomanové,“ sděluje koordinátorka sbírky Martina Veselá a dodává: „Nenechaly se odradit nepřízní počasí, silnou sněhovou nadílkou, ani větrem a odhodlaně v těchto podmínkách předvedly obdivuhodný výkon a potěšily a zahřály u srdce přítomné účastníky. Mnohé z dětí také rádo využilo možnosti svézt se na poníkovi a v zimě přišly vhod i teplé nápoje.“

Do koledy se zapojil i ředitel třebíčské Charity Petr Jašek: „Navštívili jsme se skupinkou třebíčskou radnici, lidé nás mohli potkat na Karlově náměstí, 4. 1. jsme koledovali v Jaderné elektrárně Dukovany, našeho dlouholetého regionálního partnera. A v sobotu 5. 1. obcházela naše skupinka domácnosti v  Trnavě.“

Další akce konané v souvislosti s Tříkrálovou sbírkou
2. 1. 2019   mše sv. s žehnáním koledníkům a sbírce v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně 
5. 1. 2019   Tříkrálový průvod v Náměšti n. Oslavou
6. 1. 2019   Tříkrálová vycházka z Kramolína k rozhledně Babylon s vystoupením trubačů 
13. 1. 2019 Tříkrálová plavba po Dalešické přehradě na lodi Horácko se třemi králi na palubě

PODĚKOVÁNÍ 
S velkým potěšením a vděčností přijímám zprávu o dalším úspěchu Tříkrálové sbírky. Posílám srdečné a úpřimné poděkování všem dobrovolným pomocníkům, kteří zvládli svůj náročný úkol přes všechny obtíže této služby výborně. Těm, kteří našim koledníkům otevřeli dveře svého obydlí i svá srdce, přinesli radostné vánoční poselství a Boží požehnání pro dny dalšího roku. Vám dárcům, děkuji za Vaši štědrost. Všichni tak společně máte podíl na zmírnění nouze druhých. Oblastní charita Třebíč ročně pomáhá pěti tisícům lidí z celého okresu, zaměstnává na 250 zaměstnanců v 26 službách a spolupracuje se stovkami dobrovolníků. Vaše důvěra k nám nás zavazuje použít tyto prostředky odpovědně a uvážlivě. Každá koruna u nás pomáhá,” uzavírá ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.  

Jaký má Oblastní charita Třebíč záměr s Tříkrálovou sbírkou 2019?
vybudovat zázemí pro osobní asistenci, 
pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě - pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč, 
podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích, 
podpořit rozvoj práce s dobrovolníky, 
podpořit rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů. 

Díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2018 jsme
zrekonstruovali a rozšířili zázemí pro terénní službu Domácího hospice sv. Zdislavy, 
vybudovali nový prostor pro psychologicko-psychiatrickou ambulanci Paprsku naděje pro lidi s duševním onemocněním, 
realizovali programy pro starší a osamocené lidi jako prevenci sociálního vyloučení, 
podpořili primární prevenci na školách, 
pomohli lidem v hmotné a sociální nouzi, a to i prostřednictvím Charitní záchranné sítě, 
podpořili dostupnost Charitní pečovatelské služby nákupem automobilu, 
zajistili svozovou službu do našich zařízení pro osoby s postižením.

(Tisková zpráva z 24. 1. 2019)