Oblastní charita Třebíč

Oblastní charita Třebíč hlásí výsledky Tříkrálové sbírky 2017

Charita ČR pořádala sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky 1. - 15. 1. 2017. Oblastní Charita Třebíč ji zajišťuje na území okresu Třebíč, kde se do ní letos opět zapojilo přibližně 1 600 dobrovolníků, kteří s pokladničkami obešli na 213 měst, obcí a osad. Pro sbírku bylo vydáno 485 pokladniček.

Po napínavém sčítání můžeme i letos přinést radostnou zprávu o krásných výsledcích. Výtěžek totiž je 2 416 865 Kč, tedy o 138 177 Kč více než v loňském roce.  

V samotné Třebíči a přilehlých obcích se vysbíralo 433 951 Kč, o 53 298 Kč více než před rokem.

ZAJÍMAVOSTI
V Třebíči se o úspěch sbírky opět velmi výrazně a podstatně zasloužila rodina Čapkova, která obešla 24 ulic! Společnými silami nasbírala do sedmi pokladniček neuvěřitelných 90 008 Kč! Vše dohromady vážilo 22,3 kg a nejtěžší pokladnička měla 4,9 kg.  
„Každý rok čteme výzvu, aby se ozvali další koledníci, protože obejít celou Třebíč se ještě nikdy nepodařilo. A tak jsme se znovu zapojili a ke stávajícím ulicím jsme přibrali zase další, které nebyly obsazeny,“ sděluje paní Čapková. „ Letos bylo pravé zimní počasí se silným mrazem, mezi domky člověk mrzl, zato v panelácích bylo dobře, až na ty schody v domech bez výtahu, které jsme museli zdolat. Koledování nám zabralo řadu dní, bylo to namáhavé, ale výsledek nás těší. Potřebných lidí v nouzi je stále dost, tak peníze jistě pomohou tam, kde jich bude třeba. A všem, kteří letos váhali, vzkazujeme na příště: Začněte taky chodit! Nemusíte lámat rekordy, budete však mít podíl na dobré věci a přinese to radost i vám.“
Jaroslava Hlinková, skautská vedoucí, se zapojuje do sbírky se svým skautským dorostem nepřetržitě od jejího počátku. Společně vykoledovali ve čtyřech pokladničkách také úžasnou částku 44 562 Kč! „Tentokrát mám o něco méně než vloni, 3 dny jsem vynechala, abych mohla pohlídat své malé vnučky. Ale jak vidím, v celkovém výsledku se to neprojevilo. Našli se jiní zapálení dobrovolníci, a to je dobře,“ konstatuje s úsměvem skautská vedoucí.
„I když v posledním čase pracuji v Praze, na Tříkrálovou sbírku v Třebíči si udělám aspoň pár dní čas. Potěšilo mne, že některé z dětí, které kdysi chodily se mnou a již vyrostly, vytvořily samostatnou skupinku a pomáhaly mi v obcházení mého rajonu, který už nestačím se svými časovými možnostmi obejít. A protože jsou to mladí a šikovní koledníci, zvládli ještě i další ulice. To je pro mne povzbuzením, že i mladá generace má sociální cítění, vidí v takovéto aktivitě smysl, je ochotná podstoupit její nároky, dát svůj volný čas, aby bylo z čeho pomoci lidem, kteří to v životě mají z různých důvodů složité,“ říká jedna zasloužilá třebíčská kolednice.

JAK BUDE POUŽITA TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 V OBLASTNÍ CHARITĚ TŘEBÍČ
  • na dokončení nového Domova pro matky v těžké životní situaci
  • na podporu služby rané péče určené pro rozvoj dětí s postižením do 7 let věku a pro pomoc jejich rodinám
  • na podporu Dobrovolnického centra a Prorodinného centra (dříve Poradna Ruth)
  • na nákup zdravotnické techniky pro Domácí hospic sv. Zdislavy
  • na materiální či finanční pomoc lidem, kteří se dostali do situace, která vyžaduje mimořádné a rychlé řešení a na humanitární pomoc

PODĚKOVÁNÍ
S vděčností přijímám tento úspěch nové Tříkrálové sbírky. Smekám před zástupem koledníků, které neodradilo mrazivé počasí a nepolevili ve svém odhodlání vykonat své každoroční putování po domech. Těm, kteří jim otevřeli dveře svého obydlí i svá srdce, přinesli radostné poselství a Boží požehnání pro dny dalšího roku. Výsledek sbírky svědčí i o tom, že lidí, kteří se podílí příspěvkem na zmírnění nouze druhých, přibývá, mnozí jsou ve svých darech velmi štědří. Upřímně Vám všem děkuji. Vaše důvěra nás zavazuje odpovědně a uvážlivě použít tyto prostředky v duchu hesla Tříkrálové sbírky - Každá koruna pomáhá.       

Petr Jašek, ředitel třebíčské Charity

(2. 2. 2017)