Oblastní charita Třebíč

Nové zázemí v Jemnici

Přibývá stále více pacientů na Jemnicku a nové vedení města umožnilo Oblastní charitě Třebíč vytvořit v jednom z pečovatelských domů na Palackého ulici zázemí pro zdravotní sestry a lékaře. Jsme za to vděčni a moc děkujeme! Prostory budou využívat zdravotní sestry z domácí péče i zdravotní sestry a lékaři Domácího hospice sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč. Do této doby neměli zaměstnanci žádné zázemí, kde by se mohli naobědvat, napsat zápis, něco vytisknout, nebo mít malý sklad zdravotního materiálu …

(11. 4. 2019)