Oblastní charita Třebíč

Lidé vyběhali pomocí Nadace ČEZ nové auto pro hospic

Pomocí aplikace „Pomáhej pohybem“ Nadace ČEZ pomohla řada bezejmenných lidí Domácímu hospici sv. Zdislavy Třebíč k novému osobnímu automobilu. Stačilo necelých deset dnů a běžci, cyklisté a chodci nasbírali v mobilní aplikaci dostatek bodů k nákupu vozidla Hyundae. Oficiální předání se uskuteční na čtvrtek 25. 5. 2017 v 16:30 v sídle hospice na ulici Gen. Sochora.
Domácí hospic zajišťuje své služby po celém Třebíčsku. Využívá k tomu patnáct automobilů a měsíčně najezdí bezmála dvacet tisíc kilometrů. Nový automobil umožní neomezování služeb a cest za pacienty a navíc lékařům, zdravotním sestrám a pečovatelkám zajistí více pohodlí. „Zájem o naše služby je stále větší, jsme jediným poskytovatelem takto komplexní péče na Třebíčsku a chceme v maximální možné míře uspokojit požadavky a potřeby našich pacientů.  To si žádá stále větší nároky na technické zajištění a za tento dar jsme velice rádi. Jistě jej ocení i ti, o které pomáháme pečovat,“ okomentovala dar Eva Vráblová, vedoucí hospice.
Klíčky od vozu „Hunday - i20“ předá při společném setkání ve čtvrtek 25. května ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský. „Vážná nemoc je složitým životním obdobím nejen pro samotného pacienta, ale i pro jeho rodinu a blízké. Jsme proto rádi, že můžeme být nápomocni v tom, aby tyto těžké chvíle mohli pacienti překonávat spolu ve svém domácím prostředí,“ říká Miloš Štěpanovský, ředitel JE Dukovany.  
 „Oblastní charitu Třebíč, jejíž součástí domácí hospic je podporuje  ČEZ - Jaderná elektrárna Dukovany každý rok, jde o jednoho z největších donátorů. Mimo finanční pomoc se jedná i morální, či personální podporu v rámci dobrovolnických aktivit, nebo při benefičních a sbírkových akcích,“ děkuje ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.  
Mezi sportujícími podporovateli byli zaměstnanci hospice i Oblastní charity Třebíč. Zapojili se aktivně i příslušníci vrtulníkové základny z Náměště nad Oslavou, kteří poskytovatele potřebných služeb podporují dlouhodobě. „Poděkování patří všem, kteří ušli byť jediný metr, nebo zprovoznili aplikaci při cestě na nákup jako já. Od té doby ji využívám pravidelně a pomáhám dalším,“ uzavřela téma Eva Vráblová.

(25. 5. 2017)