Oblastní charita Třebíč

Lidé podpořili hospic nákupem koláčů

Sbírkově - propagační akce Oblastní charity Třebíč Koláč pro hospic skočila ziskem bezmála 45 tisíc korun. Dobrovolníci nabízeli po celou středu 4. 10. lidem koláčky za 20 korun a utržené mince končily v zapečetěných pokladničkách. Během včerejšího dne byly mince spočítány a výsledek je 44.850,- Kč.

Odměnou za příspěvek v minimální výši dvaceti korun byl vedle malé svačinky i informační letáček o specifické službě. „Chladné počasí naštěstí neohrozilo průběh akce. Dobrovolníci vyšli do ulic s plnými košíky koláčků a navštívili i před vybrané a domluvené firmy a úřady,“ popsala průběh akce organizátorka akce Eva Vráblová. Nasazení studentů -  dobrovolníků anulovalo chlad i prvotní nejistotu některých oslovených. Dvě desítky studentů Katolického gymnázia a Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, dobrovolníků Charity se pohybovali mimo jiné po Třebíči, Hrotovicích a Náměšti nad Oslavou.

Už za tradičně velký lze označit zájem u zaměstnanců společností, jejichž management umožnil prodej přímo ve firemních prostorách. „V Jaderné elektrárně Dukovany a ve společnosti Freankische jsme měli stanoviště před jídelnou a dobrovolníci, podle vlastního líčení, často ani nestíhali poděkovat, jak rychle koláče mizeli,“ líčí s úsměvem Eva Vráblová.

„Sbírkové akce charity jako je Koláč pro hospic nebo Tříkrálová sbírka jsou už v naší elektrárně očekávané. Přesto mě každoročně překvapí pozitivní a štědrý přístup našich zaměstnanců,“ říká Jana Štefánková z útvaru komunikace ČEZ – JE Dukovany. Energetici, kteří navíc navštěvují také jako dobrovolníci zařízení charity, tentokráte přispěli do pokladniček částkou téměř 10 tisíc korun.  

„Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili svým příspěvkem činnost hospice, studentům za jejich nasazení pro dobrou věc a vedení Střední zdravotnické školy Třebíč za uvolnění studentů na tuto akci,“ uzavírá Eva Vráblová.

Domácí hospic sv. Zdislavy, který je zřizován Oblastní charitou Třebíč, je jedním ze sedmi obdobných zařízení vybraných do pilotního projektu Ministerstvo zdravotnictví ČR, VZP a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, zkoumajícího možnost poskytování paliativních služeb nestátními subjekty a mimo zdravotnická zařízení.

V rámci Diecézní charity Brno pořádaly akci Koláč pro hospic ještě Oblastní charity Rajhrad, Blansko, Jihlava, Tišnov a Žďár nad Sázavou.

(06.10.2017)