Oblastní charita Třebíč

Konference „Dny bezpečí“

Byli jsme součástí 10. ročníku celostátní konference „Dny bezpečí“ pro odbornou veřejnost z oblasti zdravotnictví, která byla tradičně zaměřena na téma „Zvyšování kvality a bezpečí na základě poznatků z praxe“. Uskutečnila se 19. ledna 2017 v Hotelu Gustav Mahler v rámci soutěže Bezpečná nemocnice. Obě akce jsou konány pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Připravili jsme dvě témata. První „Výzvy při provozování domácího hospice“ přednášela Mgr. Eva Vráblová a druhé „Paliativní medicína v domácím prostředí – bezpečnost a kvalita z pohledu výsledků pilotního projektu“ představil MUDr. Pavel Svoboda.
(20. 1. 2017)