Oblastní charita Třebíč

Koláč pro hospic - výsledná tisková zpráva

Sbírkově - propagační akce Oblastní charity Třebíč Koláč pro hospic skončila až nečekaným úspěchem. Dobrovolníci nabízeli lidem sladké koláče za 20 korun, utržené mince pak obratem putovaly do zapečetěných pokladniček. Zájem veřejnosti byl velký a koláčky dobrovolníkům doslova mizeli před očima. Vyprodáno bylo nad očekávání rychle.  Na konto Domácího hospice sv. Zdislavy putuje výdělek 45.343 Kč.

Více než dvě desítky studentů Katolického gymnázia Třebíč a Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, dobrovolníků Charity, nabízely během čtvrtka 6. 10. 2016 v Třebíči, Hrotovicích a Náměšti nad Oslavou koláče. Kdo přispěl do pokladničky alespoň dvacetikorunou na Domácí hospicovou péči Třebíč, obdržel informační letáček této služby a návdavkem si odnesl i chutný koláč. „Ani špatné počasí neohrozilo průběh akce a zájem byl doslova nad očekávání. Dobrovolníci vyšli do ulic s plnými košíky koláčků, které obratem mizely a naše motorizované spojky nestačily dovážet další a další,“ líčí s nadšením organizátorka akce Eva Vráblová. Nasazení studentů -  dobrovolníků anulovalo chlad i prvotní nejistotu některých oslovených.

Obrovský zájem byl i u zaměstnanců společností, jejichž management umožnil oslovení zaměstnanců. „V Jaderné elektrárně Dukovany a ve společnosti Freankische jsme měli stanoviště před jídelnou a dobrovolníci, podle vlastního líčení, ani nestíhali poděkovat, jak rychle koláče mizeli,“ pokračuje s úsměvem Eva Vráblová. „Vzájemná spolupráce Oblastní charity Třebíč a Jaderné elektrárny Dukovany se neustále utužuje a zpečeťuje jak finanční pomocí na mnoha projektech Charity, tak také osobním přístupem našich zaměstnanců, kteří dobrovolně pomáhají v charitních zařízeních a aktivně se zapojují do sbírek jako je Tříkrálová sbírka nebo právě Koláč pro hospic,“ doplnila informace o spolupráci Jana Štefánková z útvaru komunikace ČEZ – JE Dukovany. Po rozpečetění pokladniček z těchto dvou stanovišť byl výsledek 11.844 korun.      

Mimo centra měst bylo možné dobrovolníky zastihnout i v okolí třebíčského autobusového nádraží a v blízkosti poliklinik. Speciálně v doprovodu pracovníků hospice se vypravili i na Městský úřad v Třebíči, kde je přijal starosta města Ing. Pavel Janata. Dalšími mimořádnými zastávkami byly návštěvy střední zdravotnické školy a Katolického gymnázia Třebíč. Nabízeno bylo 2000 koláčů z pekáren Penam a Vonka. Polovina byla sponzorským darem a druhou polovinu nakoupila Charita za zvýhodněnou cenu. Všechny koláčky dobrovolníci bez obtíží prodali.    

V rámci Diecézní charity Brno pořádaly akci Koláč pro hospic ještě Oblastní charity Rajhrad, Blansko, Jihlava, Tišnov a Žďár nad Sázavou.

Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili svým příspěvkem tuto službu, studentům za jejich nasazení pro dobrou věc a vedení Střední zdravotnické školy Třebíč a Křesťanskému gymnáziu Třebíč za uvolnění studentů na tuto akci.

(07.10.2016)