Oblastní charita Třebíč

Koláč pro hospic

Každý, kdo potká ve čtvrtek 6. 10. 2016 dobrovolníky označené charitními symboly a nabízející koláče, může přispět na podporu hospicového hnutí. V tento den se Oblastní charita Třebíč připojí v Třebíči, Hrotovicích a Náměšti nad Oslavou k celorepublikové akci „Koláč pro hospic“. S její pomocí chce veřejnosti přiblížit službu spojenou s péčí o odcházející a nevyléčitelně nemocné lidi. Zároveň má sbírka pomoci získat finanční prostředky na její zkvalitňování.

„Koláč pro hospic“ je celonárodní akcí a Oblastní charita Třebíč, Středisko sv. Zdislavy se do ní pravidelně zapojuje. „Našimi dobrovolníky jsou studenti Střední zdravotnické školy v Třebíči a Katolického gymnázia v Třebíči. Každý je pozná podle oblečení označeného logy Charity, zapečetěné kasičky a jmenovek“ popisuje Mgr. Eva Vráblová, vedoucí střediska sv. Zdislavy a sv. Anežky. Kdo se rozhodne pomoci a přispěje do sbírky, si následně pochutná na sladkém koláči a zároveň dostane informativní letáček. Nabízené pečivo pro potřeby Oblastní charity Třebíč dodaly renomované pekárny Penam a Vonka.  

V Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích se bude dvojice pohybovat především v centru města.  V Třebíči bude procházet po Karlově náměstí, autobusovém a vlakovém nádraží a zajde i k obchodnímu centru Stop shop a k Nemocnici Třebíč. V loňském roce bylo na této akci v prospěch střediska vybráno přes 15.000 korun, přičemž řada přispěvatelů věnovala dobrovolníkům více jak povinný příspěvek. Již tradičně dobrovolníci zacházejí i do sídel pravidelných podporovatelů Oblastní charity Třebíč. Navštíví tak vedení Města Třebíč, nebo Jadernou elektrárnu Dukovany, nebo společnost Tedom.         

Oblastní charita Třebíč – Domácí hospic sv. Zdislavy je jedním ze sedmi poskytovatelů těchto služeb v České republice, kteří jsou zahrnuti do pilotního programu VZP,  Ministerstva zdravotnictví a České společnosti paliativní medicíny.  Záměrem pilotního projektu je ověřit možnost financování hospicové péče z veřejného zdravotního pojištění. V Kraji vysočina je jediným, který nabízí kompletní paliativní péči, včetně psychoterapeutických a duchovních služeb.  Podobná péče je ve světě státem hrazena, u nás tomu tak dosud není. Proto Oblastní charita Třebíč, Středisko sv. Zdislavy, hledá podporu jak u dlouhodobých parterů, tak u drobných podporovatelů.         

Děkujeme upřímně všem, kteří se rozhodnou pomoci.

(29. 9. 2016)