Oblastní charita Třebíč

Hospic sv. Zdislavy jezdí s Nadací ČEZ po celém regionu

Oblastní charita Třebíč dlouhodobě spolupracuje se společností ČEZ, JE Dukovany, která každoročně nemalou částkou podporuje sociální i zdravotní služby v Kraji Vysočina a letos se díky ní staly služby pro občany opět dostupnější. Domácí hospic sv. Zdislavy dostal od Nadace ČEZ dvě zbrusu nová auta, která budou sloužit multidisciplinárnímu týmu, ten pomáhá žít lidem doma s vážnou nemocí.

„Děkujeme za velmi štědrý dar, který kromě dostupnosti péče v regionu velmi pomůže i zdravotním sestřičkám, pečovatelkám nebo lékařům dostávat se bezpečně k pacientům. Jsme terénní službou, která na čtyřech kolech tráví celý den, jezdí k pacientům domů, a zvláště v zimním období je bezpečnost našich pracovníků naší prioritou,“ děkovala vedoucí služby Mgr. Eva Vráblová.

Domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči pomáhá ročně zvládnout těžkou nemoc přibližně 300 pacientům na celém okrese Třebíč. Jeho multidisciplinární tým je složen z lékařů, zdravotních sester a pečovatelek odlehčovací služby, psychologa i spolupracujících duchovních, ti každý rok absolvují tisíce návštěv u pacientů.

„Rozsahem a počtem pacientů jsme největším domácím hospicem na Vysočině. Nově se staráme i o vážně nemocné děti. Často jejich největším přáním, sourozenců i celé rodiny je být společně doma.   Spolupracujeme s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, budoucí lékaři u nás absolvují stáž v paliativní medicíně. Díky zařazení do programu VZP, který se u nás pilotoval a podpory silných partnerů jako je společnost ČEZ, jsme se mohli a můžeme dál rozvíjet,“ vysvětluje Mgr. Eva Vráblová, vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy.

 

„Jsme velice rádi, že Domácí hospic sv. Zdislavy v regionu máme, pomáhá vyplnit přání těžce nemocným osobám strávit závěrečnou a zásadní část svého života důstojně v domácím prostředí. Podpora v této oblasti je pro nás prvořadá, vnímáme ji skutečně jako velice potřebnou a důležitou,“ říká k nákupu nových automobilů Jana Štefánková z útvaru komunikace JE Dukovany, která zastupuje Nadaci ČEZ na Vysočině a jižní Moravě.