Oblastní charita Třebíč

Domácímu hospici sv. Zdislavy pomáhají ženy myslící na vlastní zdraví

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč získal podporu od Centra pro ženu s.r.o. Třebíč. Klientky gynekologické ambulance pamatující na prevenci budou díky své aktivitě přispívat na hospicovou péči na Třebíčsku. Finanční bonus vyplácený zdravotními pojišťovnami za preventivní vyšetření totiž od začátku června poukazuje Centrum péče o ženu právě ve prospěch Domácího hospice sv. Zdislavy. Vlastní péčí o své zdraví tak ženy pomáhají nevyléčitelně nemocným lidem v důstojném odchodu.

Péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci v domácím prostředí není dosud standardně hrazena ze zdravotního pojištění. Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč je jediným z Kraje Vysočina a jedním ze sedmi v České republice zapojených do Pilotního projektu VZP. Jeho úkolem je ověřit možnost financování domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění. „Jako lékař bohužel kolem sebe vidím i pacienty, kterým současná, moderní medicína nedokáže pomoci, a chápu jejich touhu neumírat v neutrálním nemocničním prostředí,“ přibližuje MUDr. Karel Janíček důvody svého rozhodnutí: „naopak poslání a práci lidí z hospice vnímáme na našem pracovišti jako velice prospěšnou a uvědomujeme si, že naše drobná pomoc může přijít vhod jak klientům, tak i těm, kteří se o ně laskavě starají.“

 „Domácí hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným lidem, kteří chtějí zůstat v závěru života doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí pečovat,“ vysvětluje Eva Vráblová, vedoucí hospice: „Nikde ve světě není podobná péče plně hrazena ze „státních“ peněz, všude využívá podpory donátorů, ani v ČR nejsou podmínky jiné a my si podpory a pomoci moc vážíme.“ Domácí hospic sv. Zdislavy nabízí pomoc lékařů, zdravotních sester, pečovatelek i psychoterapeuta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Spolupráce s Centrem péče o ženu není jen v oblasti finanční pomoci, ale MUDr. Karel Janíček bude v případě potřeby klientkám služby pomáhat i v rámci své lékařské specializace. „Pro klienty je často jakýkoliv pohyb, nebo cestování na větší vzdálenost, náročný a způsobuje jim bolesti a komplikace,“ vysvětluje Eva Vráblová: „proto jsme rádi, že vedle služeb specialistů na paliativní medicínu, či zubaře, můžeme zajistit ženám i tuto péči v domácím prostředí.“     

Mimo terénní služby, kdy převážně pracovníci hospice vyjíždí za klientem do domácího prostředí, nabízí Domácí hospic sv. Zdislavy pacientům v terminálním stádiu nemoci i podporu lékaře prostřednictvím Ambulance paliativní medicíny.

Vizitka partnera:
Centrum péče o ženu s.r.o. sídlí v Třebíči, ulice Soukopova 16. Čtyřčlenný lékařský tým nabízí kompletní gynekologicko-porodnickou péči, specializovanou ultrazvukovou diagnostiku v porodnictví i vyšetření prsů (www.centrumpeceozenu.cz)

Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Vráblová
Vedoucí střediska sv. Zdislavy a sv. Anežky
Generála Sochora 705, 674 01 Třebíč
mobil: 734 435 207
eva.vrablova@trebic.charita.cz

24. 5. 2016