Oblastní charita Třebíč

Domácímu hospici sv. Zdislavy pomáhá latté od Delikomatu

Netradičním způsobem pomáhá Domácímu hospici sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč společnost Delikomat a na ní navázaní vybraní odběratelé. Provozovatel nápojový automatů z každého latté vyrobeného v „kávomatech“ umístěných ve společnostech Mann Hummel Nová Ves a Freankische v Okříškách odvádí dvě koruny v prospěch domácího hospice. Kdokoliv si zakoupí „dobročinné latté“ osladí život nejen sobě. Za pět měsíců roku 2016 takto na konto hospice putuje 7.411Kč.
Vedení společnost Delikomat se podle Petry Džiubanové rozhodlo v akci pokračovat i v následujícím období: „tento druh spolupráce se nám líbí, protože se do projektu zapojuje  více lidí a můžeme tak pomáhat dlouhodobě a navíc se služba dostává do povědomí široké veřejnosti.“

Podporu od dárců využívá hospic především na zajištění týmu lékařů a zdravotních sester, bez nichž by hospic nemohl fungovat a k nákupu léků. Pilotní program VZP může prokázat účelné nakládání s prostředky, profesionalitu služeb i jejich žádanost, což následně může změnit podmínky financování. Vedoucí Domácího hospice sv. Zdislavy Eva Vráblová si spolupráci pochvaluje: „bez podpory donátorů by řada sociálních služeb nebyla schopná pracovat a v tomto případě je velice zajímavá dlouhodobost, koncepčnost a zapojení veřejnosti. Pokud se navíc najdou další subjekty využívající automatů  Delikomat, je možné domlouvat jejich zapojení.“     

Princip podpory vyhovuje i zástupcům společností, kde je latté součástí nabídky nápojů.  Daniela Vilhelmová, společnost Freankische: „ Kolegům pravidelně možnost podpory charitní činnosti prostřednictvím nákupu tohoto druhu kávy připomínáme a jsme rádi, že jí využívají. Zapojili jsme se cíleně i do akce Koláč pro hospic, kdy dobrovolníci nabídli ke kávě i koláčky.“

Charitní domácí hospic je jediným v kraji a jedním ze sedmi v ČR, který je zařazen do pilotního programu VZP, MZ a ČSPM. Ten ověřuje možnost poskytovat paliativní péči umírajícím pacientům v domácím prostředí. Přičemž v současné době pojišťovny nehradí lékařskou péči o pacienty v terminálním stádiu doma, a to na rozdíl od dosavadního poskytování v ústavních zřízeních – nemocnicích, Domovech pro seniory, hospicích, LDN. Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč nabízí péči kompletního týmu (ošetřovatelky, zdravotní sestry, lékaři, terapeuti) 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

(10. 10. 2016)