Oblastní charita Třebíč

Domácí hospic sv. Zdislavy navštívil senátor Miloš Vystrčil

Poslední červencovou středu navštívil Domácí hospic sv. Zdislavy Miloš Vystrčil, a to nejen z pozice senátora, ale také jako předseda správní rady Sdílení o.p.s. Setkání se zúčastnila i ředitelka tohoto sdružení, poskytujícího hospicovou péči na Telečsku, Michaela Čeřovská.    
Hlavním důvodem setkání bylo seznámení s rozsahem našich služeb a funkčnost propojení všech terénních služeb poskytovaných středisky sv. Zdislavy a sv. Anežky Oblastní charity Třebíč – asistenční, pečovatelské, zdravotní a hospicové péče. Velký prostor k seznámení s historií paliativní medicíny a hospicové péče v ČR dostal primář MUDr. Ladislav Kabelka. Věnovali jsme se i koncepci rozvoje hospicové péče v Kraji Vysočina a v České republice a pilotnímu programu VZP, do kterého je zahrnuto sedm zařízení z ČR, včetně našeho hospice.

V České republice přitom zatím ucelený koncept rozvoje, ale také finančního zajištění hospicové péče citelně chybí. „Určitá nejistota s výhledem do budoucna může nahrávat sporům a nekoncepčním rozhodnutím, my se proto snažíme komunikovat s okolím, hledat řešení problémů a nebojíme se ani předávání zkušeností,“ komentovala setkání Eva Vráblová, vedoucí středisek sv. Zdislavy a sv. Anežky, které v rámci Oblastní charity Třebíč zajišťují terénní služby.     
Mimo tyto služby středisko pořádalo v toto roce jednodenní konferenci věnovanou rozvoji hospicové péče a primář MUDr. L. Kabelka opakovaně přednášel o paliativní medicíně v Nemocnici Třebíč. Setkání se za Oblastní charitu Třebíč zúčastnili ředitel Petr Jašek, vedoucí středisek Eva Vráblová, primář hospice MUDr. Ladislav Kabelka, koordinátorky služeb Eva Hanáková a Simona Kamasová.

1. 8. 2016