Oblastní charita Třebíč

Díky Nadaci ČEZ má Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč čtyři nová elektrická polohovací lůžka

Nadace ČEZ podpořila Domácí hospic sv. Zdislavy finančním darem ve výši 80.000 Kč, za které byla pořízena čtyři nová elektrická polohovací lůžka. Rozšíří se tak nabídka Půjčovny kompenzačních pomůcek, ve které si klienti hospice lůžka mohou zapůjčit.
Lůžka poslouží  k zajištění péče o nevyléčitelně nemocné, o které se v domácím prostředí starají jejich blízcí spolu s pracovníky hospice.
„Tohoto daru si vážíme a děkujeme Nadaci ČEZ za štědrost, vstřícnost a především soucítění a pochopení, které svým rozhodnutím její zástupci prokázali,“ komentuje dar Lenka Klinerová vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek Domácího hospice sv. Zdislavy.
Polohovací lůžka jsou vedle chodítek a invalidních křesel jednou z nejžádanějších „položek“ půjčovny.  
Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč poskytuje své služby klientům 7 dnů v týdnu po 24 hodin denně. Tým pracovníků tvoří lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, psychoterapeut a duchovní. Poskytuje nemocnému péči na základě jeho individuálních potřeb a osobních přání s cílem pomoci mu naplňovat všechny jeho potřeby - fyzické, emocionální, sociální i spirituální.