Oblastní charita Třebíč

Dar pro Charitní pečovatelskou službu Třebíč

V listopadu proběhlo velmi příjemné setkání v Charitní pečovatelské službě Třebíč. Koordinátorka služby Mgr. Helena Pavelková spolu s kolegyní Lenkou Chalupovou převzaly nové kompenzační pomůcky  - věcný dar od firmy DMA Praha, který přijela předat Mgr. Marcela Kryski. Pečovatelská služba dostala nové otočné sedátko do vany, které pečovatelky využijí u hůře pohyblivých klientů, když jim pomáhají při osobní hygieně. Pro nepohyblivé uživatele dostala koupací vaničky na mytí hlavy.
S využíváním zdravotnických pomůcek mají v pečovatelské službě dobré zkušenosti. „Již před několika lety jsme zakoupili mobilní koupací lůžko pro nepohyblivé a ležící uživatele. Díky tomu nemusí mít obavu, že když se nemohou hýbat, nemohou se ani vykoupat.“ říká Helena Pavelková a vzápětí dodává: „To, že jsme nyní dostali navíc další pomůcky, je pro nás veliká radost. Znamená to nejen usnadnění práce pečovatelkám, ale také pomůcky přinesou větší komfort lidem, kterým péči poskytujeme.“
Jak vlastně vznikla spolupráce firmy DMA a Charitní pečovatelské služby Třebíč a co obnáší?
Charitní pečovatelská služba Třebíč zaštiťuje Volnočasový klub Archa, který pořádá pravidelná setkávání obyvatel domů s pečovatelskou službou.  „V rámci klubu nabízíme seniorům příjemná setkání na nejrůznější témata – společné zpívání, vyrábění, přednášky,“ ujímá se slova Lenka Chalupová, organizátorka klubu Archa. „A tak jsem v letošním roce oslovila i paní Mgr. Kryski, zda by bylo možné uspořádat přednášku o kompenzačních pomůckách pro seniory. Zdálo se mi to jako dobrý způsob, že by se mohli lidé dozvědět o nejrůznějších pomůckách od té nejpovolanější osoby“. Z nápadu se vyvinula příjemná spolupráce, kdy se podařilo v letošním roce uskutečnit celkem 6 setkání - ve všech domech s pečovatelskou službou v Třebíči a také v Hrotovicích a v Náměšti nad Oslavou. Vždy se setkání setkalo s velkým ohlasem a zájmem zúčastněných. „Také některé pečovatelky naší služby se přednášek zúčastnili a mohly získat nové informace, které pak použijí při své další práci,“ doplňuje Pavelková.
A Marcela Kryski dodává: „Je to možná trochu neuvěřitelné, ale pečovatelky jsou mnohdy první osoby, které informují klienty o tom, že existuje nějaká pomůcka, která jim může pomoci. A to i přesto, že člověk již byl mnohokrát ve zdravotnickém zařízení nebo na úřadě kvůli svému zdravotnímu handicapu nebo nemoci.“
Ve spolupráci s firmou DMA plánuje Charitní pečovatelská služba Třebíč pokračovat i nadále. V nejbližší době proběhne další setkání nad tématem kompenzačních pomůcek pro pracovníky služby a v příštím roce opět setkání pro seniory v rámci Volnočasového klubu Archa.
„Vzájemné setkání a spolupráce jsou pro nás přínosné nejen po stránce získávání dalších informací, ale i velmi motivující pro další práci.“ uzavírá Pavelková. „A díky dalším pomůckám, které teď máme k dispozici, je naše práce radostnější, protože můžeme lépe a kvalitněji pomáhat těm, kteří nás potřebují.“

(08.11.2016)