Oblastní charita Třebíč

Charitní ošetřovatelská služba budí stále větší pozornost

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje odbornou zdravotní péči lidem s akutním nebo chronickým onemocněním. Často jsou upoutáni na invalidní vozík nebo lůžko a vzhledem k jejich zdravotnímu stavu jsou stále více a více závislí na pomoci zdravotních sester. Našim cílem je, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, tedy v kruhu rodiny. V rámci Oblastní charity Třebíč je ošetřovatelská služby součástí Střediska sv. Zdislavy a sv. Anežky, které dále zastřešuje domácí hospic, ošetřovatelskou a asistenční služby.

„Spojení terénních služeb do jednoho střediska nám dává možnost velice účinně koordinovat všechny pracovníky a účinně využívat dovedností a znalostí zdravotních sester, pečovatelek a asistentek tak, aby klient dostal co nejlepší péči,“ popisuje vedoucí střediska Eva Vráblová. Nespornou výhodou je i nově rekonstruované sídlo na ulici Gen. Sochora v Třebíči. „Často přichází zástupce uchazeče naše služby a není přesně zorientován co jednotlivé služby obsahují,“ vysvětluje výhodnost jednoho sídla koordinátorka služby Simona Kamasová: „my máme možnost ho vyslechnout, vybrat to nejlepší a v jednom místě vše domluvit a zorganizovat.“  Ošetřovatelská péče je předepisována praktickým lékařem, nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci. Je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a v rámci třebíčské charity je zajišťována výhradně kvalifikovanými zdravotními sestrami.

„Naší cílovou skupinou jsou senioři, chronicky, dlouhodobě a onkologicky nemocní a lidé léčící se po akutních onemocněních“ vypočítává Simona Kamasová: „prioritním cílem je zajištění zdravotních ošetřovatelských výkonů dle ordinace lékaře v domácnosti pacienta, který je spojen mimo jiné s edukací pacienta i rodiny a psychickou podporou. V rámci charitní ošetřovatelské služby pracuje v Třebíči xy pracovníků, z čehož je xy zdravotních sester a Xy THP, či dalších pracovníků. Za rok 2015 jsme pomohli xy klientům. Vzhledem k tomu, že pomáháme na celém Třebíčsku, jsme najeli přes XYXY kilometrů. Každodenní součástí naší práce jsou odběry krve a jiného biologického materiálu, převazy, aplikace injekcí a inzulínů, nebo katetrizace a péče o permanentní močové katetry. Standardně zajišťuje i pomoc při zajištění klidného a důstojného umírání ve spolupráci Domácím hospicem sv. Zdislavy.