Oblastní charita Třebíč

Centrum pro ženu z Třebíče podpořilo Domácí hospic sv. Zdislavy

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč dostal finanční dar od Centra pro ženu s.r.o. ve výši 78.000 Kč. Částka je složena z finančních bonusů vyplácených zdravotními pojišťovnami za preventivní vyšetření gynekologickému centru. Klientky ambulance pamatující na svoji prevenci a tak pomáhají nevyléčitelně nemocným lidem v důstojném odchodu. Péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci v domácím prostředí není dosud standardně hrazena ze zdravotního pojištění. Dar ředitelce hospice Mgr. Evě Vráblové předal MUDr. Karel Janíček.

Ze strany Centra pro ženu se přitom jedná o opakovaný dar v řádech desítek tisíc. MUDr. Karel Janíček při předání uvedl, že má velice dobrou zpětnou vazbu od kolegů i klientek. Ty s tímto směřováním daru souzní a některé si velmi pochvalovaly činnost hospice a odkazovaly se na osobní zkušenost.

Předání byli účasten i mimo jiné i ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek a primář hospice MUDr. Pavel Svoboda.   

Domácí hospic sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč je jediným z Kraje Vysočina zapojených do Pilotního projektu MZ ČR, VZP a ČSPM JEP, který ověřuje možnost financování domácí hospicové péče ze zdravotního pojištění. Třebíčský hospic nabízí klientům a jejich rodinám pomoc lékařů, zdravotních sester, pečovatelek i psychoterapeuta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Vizitka partnera:

Centrum péče o ženu s.r.o. sídlí v Třebíči, ulice Soukopova 16. Pětičlenný lékařský tým nabízí kompletní gynekologicko-porodnickou péči, včetně ultrazvuková diagnostika a vyšetření prsů.

(16. 6. 2017)