Oblastní charita Třebíč

Bezpečnost seniorů - přednáška v Hrotovicích

Začátkem října proběhla v Hrotovicích Kavárnička - pravidelné setkání seniorů v Domě s pečovatelskou službou. Pozvání tentokrát přijali pracovníci Policie ČR – Jihlava, kteří si pro seniory připravili přenášku na téma „Bezpečnosti seniorů“. Obyvatelé DPS se díky tomu dozvěděli, jak postupovat při přepadení, obtěžování či nedovoleném vniknutí do bytu. Zajímavé bylo i téma násilí páchaném na seniorech. Ohledně jednotlivých problémů proběhla diskuse seniorů s pracovníky Policie a někteří obyvatelé doplnili přednášku vlastní zkušeností nebo zkušeností ze svého okolí. Beseda byla zakončena ilustračním filmem, ve kterém bylo názorně zobrazeno, jak se v nepříjemných situacích správně zachovat.  
Setkání bylo velmi zajímavé a poučné. Senioři ocenili, že se Policie věnuje těmto citlivým tématům. Velmi tímto pracovníkům Policie ČR děkujeme za ochotu a realizaci setkání a těšíme se na další spolupráci.

Charitní pečovatelská služba Třebíč

23.10.2017